آموزش در کشور

در زمینه علمی الحمدالله ایران پیشرفتهای شایانی توجه ای کرده است .

اینکه بعضی طرحهای دانشگاهی که در دانشگاه دفاع می شود ولی در کشور

عملیاتی نمی شود این مشکل در ساختار علمی کشور است که باید در مجلس لایحه ای تصویب شود تا این عزیزان دانشگاهی بدون واسطه طرحها خود را در کشور پیاده سازی نمایند.

/ 0 نظر / 10 بازدید