# مدل

الگوی اسلامی-ایرانی

الگوی اسلامی -ایرانی کار تهیه یک الگو برای کشوری به این بزرگی در تمام زمینها سیاسی و اقتصادی واجتماعی وفرهنگی و............................................................. علوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید