# طرح

نماینده در آینده باید طراح باشد

در ایران شورای ملی سیاست گذاری ارتباطی وجود ندارد و من در پایان نامه خود با طراحی تمام................................................................................................................ جوانب آن برای اجرایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید