روزگار

روزگار دشمن شما نیست اما طرز فکرتان میتواند دشمن شما باشد.

در ادبیات ما متاسفانه خیلی روزگار را سرزنش کرده اند ولی روزگار در زندگی انسان

چه کاری می تواند انجام دهد این نگاه ما نسبت به روزگار اشتباه است.پس روزگار

در حال گذر است وما در این چرخش مشکل ازماست نه از روزگار ...!

/ 0 نظر / 10 بازدید