طرح و برنامه

هر نماینده باید  طرح و برنامه ارائه  نماید تا هدف  کاری خود را برای آینده  مردم منطقه ترسیم کند

برنامه وطرح  عبارت  اند از.

1- توجه به برنامه ها  و وسایل ارتباطی زیر ساختی در منطقه و شهرستان  های تابعه چون در آینده ...

ترقی و توسعه هر منطقه با ابزارها و زیرساخت های ارتباطی  موجود  در آن منطقه  شناخته می شود و همچنین در عصر ارتباطات  توسعه و ترقی در هر روز انجام می شود نه در سال و ماه !!!!!!!!!!

2-در قرن حاضر که به هزاره سوم معروف است راهکارهای دانش ومسیر آن تغییر کرده وبرای ترقی باید  پارک علم و فنآوری و شرکت های دانش بنیان  در استان  و منطقه برای کاربردی کردن علم  بوجود آوریم تا آنچه  را که  از ابداع و اختراعات در ذهن ها مغفول مانده شکل گیرد.

3- اگر به زیر ساخت ارتباطی توجه  اساسی شود و تمام سخت افزارهای  و نرم افزارهای کاربردی آن را  در ادا رات وبانکها و سازمانهای دولتی وخصوصی مهیا کنیم دیگر

رانتخواران و اختلاسگران نمی توانند از بی نظمی و  خلل قانونی در سیستم اداری ومالی  در کشور به نفع خود استفاده کنند.

4-تمام مسائل ضروری امروزه  ما ریشه جهانی دارد و ما  باید نگاه جهانی  به موضوعات داشته باشیم نه منطقه ای ! زمانی می توان به حفظ منافع خود امید داشت که دانش سازگار کردن این ناسازگاریها را داشته باشیم.

5- توجه به آموزش کاربردی محور  بجای آموزش حفظ محور و آموزش در این زمینه !چون تمام روشها ی آموزشی گذشته در عصر ارتباطات در حال تغییر است و سبک جدید جایگزین آن خواهدشد.چه بخواهیم وچه نخواهیم!!!

6-توجه اساسی به بخش تولید اهم  از صنعتی ودامی و کشاورزی که در هدفمندی یارانه ها آسیب های فراوانی دیده است.(فرآیند تولید)

7-توسعه زیر ساخت های کشاورزی و جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی چرا که ضربه اساسی به بخش تولید  کشاورزی  خواهد زد .و همچنین

کمک به کشاورزان  منطقه در بخش یکسان سازی مزارع و انتقال سریع زیر شاخه های سد به مزارع پائین دست. 

8-حمایت از ورزش بخصوص از کشتی و طرح اجرای دهکده المپیک کشتی  و ایجاد دانشکده کشتی در شهرستان جویبار

9--ایجاد عوارضی جاده فیروزکوه-قائم شهر واختصاص در آمد آن به شهرهای پل سفید-زیراب  وشیرگاه

10-توجه اساسی به نسل جوان وایجاد فرصت های شغلی و ساخت شهرک صنعتی در منطقه کیاکلا

11-حمایت از نساجی مازندران و طرح ایجاد صنایع تبدیلی و  دامی وگسترش شهرکهای صنعتی بخصوص در فن آوری های

جدید و بکار گیری جوانان بومی در این بخش.

12-طرح امتحان مجازی دروزارت آموزش و پرورش(که توسط این جانب اجرا شد)

 13-ضرورت تاسیس شورای ملی سیاست گذاری ارتباطی در ایران(که عنوان طرح

پایان نامه این جانب بوده است)اگر این طرح در ایران اجرا شود سه نهاد رسمی  کشور باهم ادغام خواهد شد. 

/ 0 نظر / 6 بازدید