ایران

ایران با تمدن درخشان در تاریخ بشر به عنوان کشوری با فرهنگ و تمدن برتر در دنیا معروف و مشهور است با تمدن ارزشمندی که داریم هر فرهنگی که با این فرهنگ بالا در تضاد باشد

در مقابله با  فرهنگ ما یا حل می شود یا مانند کف در یا به کنار رانده خواهد شد .

در موضوعات اجتماعی مدیران فرهنگی بزرگترین اشتباه را دارند انجام می دهند.

چرا که به فرهنگ والا ما توجه ای نکرده اند و با نگاه سطحی به مبارزه با موضوعات روز

مقابله میکنند در صورتیکه اگر کمترین توجه به فرهنگ ارزشمند ما و به هویت ملی ما می کردند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

امروز ما این مشکلات را نداشته ایم.

/ 0 نظر / 7 بازدید