نماینده در آینده باید طراح باشد

در ایران شورای ملی سیاست گذاری ارتباطی وجود ندارد و من در پایان نامه خود با طراحی تمام................................................................................................................

جوانب آن برای اجرایی شدن نیازمند به لایحه ای  در مجلس است و اگر خدا خواست ومردم ما را قبول کرده اندو به من رای داده اند  برای اجرایی کردن این طرح تلاش خود را خواهم کرد .

این طرح ملی است و تمام جوانب ارتباطات را در نظر دارد .

/ 0 نظر / 6 بازدید