بزرگترین مشکل یک کاندیدای مجلس در زمان انتخابات

هر آدم عاقلی  می خواهد وطن خود را کمک کند  کارها و کمکهایی که هر فرد ی می تواند برای وطن  وکشورخود انجام  دهد یکی از آن نماینده مردم شدن است .

اگر فردی در اندیشه خود طرح و برنامه ای برای کشور خود داشته باشد.

می تواند با نظراتی که دارد در یک جمعی قرار گیرد وگروهی را تشکیل دهد و بعد اداره

آن گروه اجتماعی را بعهده بگیرد.وبعد از سازماندهی گروههای مختلف در حوزه مربوطه

بتواند مردم را متقاعد نماید تا به ایشان رای دهند.

البته همه اینها خیلی راحت گفته  می شود ولی هزینه  های زیاد باعث شده که کسانی که................

می خواهند به وطن خود کمک کنند.نتوانند چون اکثر آنها در هزینه مالی مشکل

پیدا خواهند کرد.چرا که کسانی که قبلا کاندیدای مجلس می شدند چون طرح و برنامه

ای نداشته اند تنها راه رای آوردن خود را در راههای دیگر یافته اند و این مسیر رادر سر

راه قرار داده اند و بزرگترین مشکل را برای کاندیدای مجلس و سیستم  انتخابات بوجود آوردند. و مسیر ساخته اند که نخبه ها نمی توانند در این مسیر جولان دهند ویا جرات

آمدن در این مسیر را ندارند.و سیستم سازمانی باید این مسیر و جهت را تغییر دهد تا همه

اندیشمندان بتوانند  اندیشه های خود را و طرح های خود را برای ساخت کشور به اجرا در بیاورند.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید