ای وطن

ای وطن ای خانه تاریخ ساز       ای مرا بر خاک تو روی نیاز

ای زتو هستی گرفته ریشه ام     نیست جز اندیشه ات اندیشه ام

ای دریغ از تو  که ویران بینمت      بیشه را خالی زشیران بینمت

خاک تو گر نیست جان من مباد    زنده در این بوم و بر یک تن مباد

ای وطن ای خانه ایران من          خانه اجداد  و فرزندان من

هر وجب از خاک تو ناموس من       هر وجب از خاک تو ناموس من

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد عباسزاده

سلام دبیر وب لاک قشنگی دارید اگه وقت کردید سری به ایمیل ما بزنید