مولوی

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک                 دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود                  به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا

                                                                 یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهدی

جالب بود .ما مردان بزرک سوادکوه را دوست داریم و به وجود آنها افتخار میکنیم

مهدی

جالب بود .ما مردان بزرک سوادکوه را دوست داریم و به وجود آنها افتخار میکنیم