مدیریت کلان

در ایران بخاطر مشکلاتی که در بحث اقتصادی وجود دارد دولتها در مدیریت کلان مشکل داشته اند چون مدلی برای رفع این مشکل وجود نداشت از الگوهای دیگران در رفع مشکل خود استفاده می کرده اند ولی آن الگوها کاربردی نداشت و عوض حل مشکل بر مشکلات

افزوده می شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید