ماه خدا

ماه رمضان ماه تلطیف روح است و ماه سوختن گناه و حذف زشتی ها و پلیدیها

ای خدا مارا در مسیری که خود برای انسان قرار دادی  قرار ده  .یا رب العالمین

 

/ 0 نظر / 8 بازدید