رضاعلی رضایی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ رضاعلی رضایی
آرشیو وبلاگ
      عصر ارتباطات با متخصص علوم ارتباطات (عصر ارتباطات واطلاعات و عصر فضا وماهواره هاو عصر امتحان مجازی وعصر دهکده جهانی و عصر دنیای مجازی)
سلام بر اسلام نویسنده: رضاعلی رضایی - ۱۳٩٠/٥/۸

دین  باعث  ترقی بشر می شود وانسان را به سمت معنویت  سوق می دهد.اگر ما در دین وروش زندگی خودمان خوب عمل کنیم و تمام مراحل زندگی معتقد به اعمال دینی باشیم و ریا و دورنگی را

 در زندگی خود وارد نکنیم انسانی  خواهیم شد که خواسته خداوند است.

و  چنین انسانی جانشین خداوند در زمین خواهد بود.

  نظرات ()
اسلامی +ایرانی نویسنده: رضاعلی رضایی - ۱۳٩٠/٤/٢۸

این دو کلمه ترکیبی بسیار زیبا دارد چرا که ایرانی های با گذشته بسیار طولانی که در بوجود آوردن تمدن جهان داشته اند و یزدان پرست بوده اند سریع دین اسلام را پذیرفتن

و باعث ترقی و پیشرفت دین ارزشمند اسلام شده اند و دین اسلام مظروف ظرفی قرار گرفت که آنرا ایران می نامیم .

ایران ظرفی که محتوی معنوی دین در آن قالب جای گرفت و ایران هم با یزدان پرستی

که در گذشته داشت با معنویت اسلام جان دیگر گرفت.

  نظرات ()
مطالب اخیر زندگی نامه اسامی کامل کاندیدای ثبت نام شده در قائم شهر و سوادکوه وجویبار نظم در خلقت را باید در زندگی بکار ببریم تو کجایی من شوم تا چاکرت بزرگترین مشکل یک کاندیدای مجلس در زمان انتخابات هواپیمای بدون سرنشین در دست صیادان متفکر ایران آموزش هوشمند در کشور زیر ساخت ارتباطی چیست؟ بیشترین حضور در دفاع از ِآب و خاک ایران را برادران رضایی بعهده داشتند. ایجاد پارلمان ومجلس
کلمات کلیدی وبلاگ علم (٥) طرح (٤) کشور (٤) قدرت (۳) مردم (۳) آموزش (۳) لایحه (۳) نگرش (٢) معنویت (٢) علم ارتباطات (٢) اقتصاد (٢) انسان (٢) اندیشه (٢) دین (٢) ذهن (٢) تربیت (٢) فکر (٢) دموکراسی (٢) مدل (٢) ارتباطات (٢) ملی (٢) سوادکوه (٢) تهمت (۱) وظیفه (۱) هویت ملی (۱) تسلیم (۱) افکار عمومی (۱) حاکم (۱) خرد (۱) مسئولیت (۱) غم دل (۱) تلاش (۱) حمایت (۱) رسوم (۱) رسانه ملی (۱) اینترنت ملی (۱) سخن (۱) وطن (۱) تصمیم (۱) فیبر نوری (۱) چرخش (۱) اراده (۱) افراط (۱) کاندیدای مجلس (۱) مدیران (۱) تولید (۱) درمان (۱) پرسش (۱) زمین (۱) رهبر انقلاب (۱) مولوی (۱) بیکاری (۱) مشکل (۱) ملت (۱) اشتباه (۱) مبارزه (۱) جهان (۱) علمی (۱) تشکر (۱) طراحی (۱) رسانه (۱) آینده (۱) تکنولوژی (۱) اینترنت (۱) کار (۱) تعلیم (۱) دولت (۱) اقتصادی (۱) روزگار (۱) بینش (۱) دانشگاه (۱) تنها (۱) فرهنگ (۱) دانش (۱) مرگ (۱) شادی (۱) فرهنگی (۱) سیاست (۱) اجتماعی (۱) عکس (۱) خشونت (۱) انتخابات (۱) خدا (۱) انتخابات مجلس (۱) اساتید (۱) هاشمی (۱) ایران (۱) مجلس نهم (۱) طرح و برنامه (۱) امنیت اخلاقی (۱) فدای (۱) مدل اقتصادی (۱) خرد برتر (۱) دانش بنیان (۱) پیدا و پنهان (۱) نظام سیاسی (۱) تعیین مدیران (۱) واسطه ای (۱) علی اکبر فرهنگی (۱) فیلم خشن (۱) گزینش فیلم (۱) بلند داشتن (۱) مدیران فرهنگی (۱) یزدان پرستی (۱) مشکل اقتصادی (۱) سال1404 (۱) اقتذار علمی (۱) نظر متخصصان (۱) رهبر درایران (۱) غلبه برکوه (۱) تلطیف (۱) سوختن گناه (۱) واقع بینانه (۱) تاریخچه سوادکوه (۱) حکومت فریدون (۱) لایحه دولت (۱) طرح نماینده (۱) انگیزه کسب قدرت (۱) طرح قابل اجرا (۱) توجیه اجتماعی (۱) ابتکار و طرح (۱) سطح علمی (۱) الگوی اسلامی- ایرانی (۱) نهاد رسمی (۱) طرح شهرک صنعتی (۱) طرح کشاورزی (۱) طرح دانش بنیان (۱) علم وفناوری (۱) شورای ساست گذاری (۱) ارتباطات درایران (۱) شهر های الکترونیکی (۱) فضای باز اطلاعاتی (۱) رکورد دار مدت حضور در دفاع مقدس (۱) رکورد دار وطن دوستی (۱) عاشقان وطن (۱) عاشقان آب و خاک (۱) پارلمان یا مجلس (۱) ایجاد پارلمان و مجلس (۱) یازده برادر در دفاع مقدس (۱) بیشترین مدت حضور در جنگ (۱) یازده مرد جنگ (۱) زیر ساخت ارتباطات (۱) ایرانی های متفکر (۱) بزرگترین مشکل انتخابات (۱) اسامی کامل کاندیدای قائم سهر (۱) کاندیدای قائم شهر (۱) کاندیدای مجلس نهم در قائم شهر (۱) ماه رمضان (۱) عصر ارتباطات (۱) عیب جویی (۱) تغییر نگرش (۱) عظمت (۱) چکیده (۱) موجود (۱) منتخب (۱) ضرر (۱) ساختن (۱) در مدارس (۱) خاک ایران (۱) نظم اجتماعی (۱) عملیاتی (۱) نم (۱) هواپیمای بدون سرنشین (۱) داریوش سوم (۱) مدیریت کلان (۱) توسعه یافته (۱) قدرت سیاسی (۱) ای وطن (۱) تخیل (۱) رفتار (۱) همت (۱) شبکه ملی (۱) مدارس (۱) طراح (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) کارگران (۱) خسارت (۱) بیکار (۱) عمل (۱) مسئولین (۱) رفع مشکل (۱) نماینده مجلس (۱) هوشمند (۱) کجا (۱) مقصر (۱) رب (۱) ترقی (۱) ناهنجاری (۱) تعطیلی (۱) پیر مغان (۱)
دوستان من   اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب